Conditii de colaborare

Agrearea prezentului acord este o conditie obligatorie a colaborarii.

Colaborator - persoana fizica ce colaboreaza cu S.C. Expo Media Agency S.R.L. in scopul realizarii de vizite de mystery shopping.

Beneficiar - S.C. Expo Media Agency S.R.L. este beneficiarul datelor culese de Colaborator in urma vizitelor de mystery shopping.

Conditiile de colaborare

1.1 Obligatiile Colaboratorului: Colaboratorul se angajeaza sa realizeze vizite de tip mystery shopping pentru Beneficiar in mod onest, cu buna credinta in durata de timp si in termenii stabiliti de comun acord cu Beneficiarul.

1.2 Obligatiile Beneficiarului: Beneficiarul se angajeaza ca va stabili intr-un mod clar termenii de desfasurare a unui proiect si va furniza Colaboratorului toate informatiile necesare pentru buna desfasurare a proiectului de mystery shopping.

Beneficiarul se angajeaza ca va efectua plata pentru serviciile aduse de Colaborator, in conformitate cu termenii agreati.

1.3 Clauza de confidentialitate: Colaboratorul se angajeaza ca va pastra confidentialitatea asupra actiunilor intreprinse, cat si asupra datelor culese, atat pe timpul colaborarii, cat si dupa aceea. De asemenea, Colaboratorul nu isi divulga calitatea de client misterios in cadrul vizitelor de tip mystery shopping si nici identitatea Beneficiarului, nici unei persoane, firme sau altei entitati cu forma juridica sau fizica. Orice alte detalii specificate ca fiind confidentiale pe parcursul unui proiect nu pot fi divulgate catre o terta parte fara acordul scris al Beneficiarului.

1.4 Plata: Plata se realizeaza dupa incheierea proiectului, in conformitate cu termenii agreati.

Conform Legii 677/2001 referitoare la prelucrarea si libera circulatie a datelor personale, completarea acestui formular de inscriere presupune exprimarea expresa si fara echivoc a consimtamantului cu privire la prelucrarea in scopuri de marketing a datelor pe durata desfasurarii pogramului precum si ulterior incetarii acestuia.

S.C. Expo Media Agency SRL va avea dreptul sa foloseasca informatiile membrilor stocate in baze de date computerizate pentru activitati legate de administrarea programului. Datele nu vor fi dezvaluite unui alt destinatar. Pe durata studiului, cat si dupa incetarea lui, membrii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de a avea acces la datele lor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei, dreptul de a formula opozitie impotriva prelucrarii datelor, dreptul de a interveni asupra datelor transmise; pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, participantul poate solicita o data pe an, cu titlu gratuit, confirmarea faptului ca datele sale sunt sau nu prelucrate.

In conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, completarea datelor personale pe site-ul de web www.mysteryshoppingagency.ro presupune exprimarea expresa si fara echivoc a consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing pe durata desfasurarii studiului de mystery shopping. Expo Media Agency SRL este inregistrata in baza legii 677/ 2001 in registrul operatorilor de date cu caracter personal sub numarul 21935.

Pentru orice nelamuriri, va stam la dispozitie la adresa de e-mail: office@mysteryshoppingagency.ro.

Daca ati citit cu atentie conditiile de colaborare si doriti sa deveniti client misterios Mystery Shopping Agency, bifati in casuta de mai jos pentru a trece la completarea datelor de inscriere/ dati click pe butonul "Sunt de acord" pentru a completa datele de inscriere.